Panjan info:

Dr. Ante Starčevića 5
HR-44000 SISAK
pp 5

tel. +385 44 540-794
fax +385 44 540-795
e-mail: info@panjan.hr

kliknite ovdje za ispis

KS - Knjigovodstveni servis


Podsustavi: KPI - Knjiga primitaka i izdataka
URA - Knjiga ulaznih računa
IRA - Knjiga izlaznih računa
PDV - Obračun poreza na dodanu vrijednost
GK - Glavna knjiga
SK - Saldakonti kupaca i dobavljača
DI - Dugotrajna imovina
KADAR - Kadrovska evidencija
PLAĆE - Obračun plaća, ugovora o djelu i honorara
FAKT - Fakturiranje roba i usluga
KALK - Kalkulacije
KRM - Knjiga repormaterijala
PN - Putni nalozi
BLAG - Blagajničko poslovanje
KAM - Obračun kamata

Detaljno:

Donijeli smo odluku o proširanju djelatnosti našega poduzeća, Od 01.01.2007 kreće naša usluga vođenja poslovnih knjiga u našem knjigovodstvenom servisu. Prikupljanje korisnika uz brojne pogodnosti je u tijeku. Ispunite priloženi upitnik kako biste saznali za cijenu.


Slika: